Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/219756
Authors: 
Smolny, Katarzyna
Year of Publication: 
2015
Series/Report no.: 
Institute of Economic Research Working Papers No. 140/2015
Abstract: 
Procesy globalizacji oraz procesy integracji europejskiej wymuszaja zmiany polityki fiskalnej poszczegolnych panstw czlonkowskich zjednoczonej Europy. Unia Europejska dazac do harmonijnego wzrostu i zrownowazonego rozwoju przy okreslonych celach inflacyjnych wymusza przestrzeganie regul fiskalnych zarowno o charakterze ilosciowym jak i procedury nadmiernego deficytu i dlugu publicznego. Z powodu zaleznosci gospodarki od polityki finansowej rzadow krajowych szereg panstw podejmuje kroki ku konsolidacji sfery finansow publicznych. Artykul prezentuje kierunki zmian polityki fiskalnej w poszczegolnych panstwach czlonkowskich i spodziewane efekty makroekonomiczne.
Subjects: 
polityka fiskalna
dlug publiczny
deficyt budzetowy
JEL: 
H3
H6
Creative Commons License: 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.