Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/211593
Authors: 
Spolander, Mikko
Year of Publication: 
1990
Series/Report no.: 
Bank of Finland Discussion Papers No. 18/1990
Abstract: 
Tässä selvityksessä on kuvattu ja arVloltu tärkeimmät Euroopan.yhdentymistä käsittelevät periaatteelliset ja empiiriset tutkimukset. Selvityksen alussa on esitelty tutkimusten taustalla olevat teoriakehikot ja ne positiiviset tai negatiiviset vaikutukset, jotka kaupan esteiden purkaminen teorian mukaan saa aikaan. Selvityksen jälkimmäisessä osassa perehdytään tehtyjen tutkimusten analyysimenetelmiin ja tärkeimpiin tuloksiin. Huomio kohdistetaan yleisesti EY- ja EFTA-maihin.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
951-686-259-4
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.