Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83467
Authors: 
Doležel, Pavel
Year of Publication: 
2011
Series/Report no.: 
IES Working Paper 31/2011
Abstract: 
V článku navrhujeme tři metody přepočtu hlasů na mandáty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR) založené na metodách matematického programování. Důvod pro jejich zavedení spatřujeme v tom, že běžně používané metody přepočtu hlasů na mandáty často vedou k podstatným odchylkám od dokonalé proporcionality a to nad rámec, který je dán uzavírací klauzulí. Ztráta proporcionality je přímým důsledkem nejen nutnosti alokovat politickým subjektům celé mandáty a nikoliv jejich části, ale také rozdělení voleb do volebních obvodů, v nichž probíhá přepočet hlasů na mandáty samostatně.
Subjects: 
disproporcionalita
volební systém
uzavírací klauzule
volební obvod
Poslanecká sněmovna
celočíselné programování
JEL: 
D71
D72
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
453.16 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.