Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83280
Authors: 
Berber, Metin
Artan, Seyfettin
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
Discussion Paper, Turkish Economic Association 2004/21
Abstract: 
Bu çalışmada, Türkiye’de enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisi 1987:1-2003:2 dönemi için test edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; enflasyon ekonomik büyümeyi negative yönde etkilemektedir. Þöyle ki, enflasyon oranındaki %10’luk bir artış ekonomik büyümeyi %1.9 oranında düşürmektedir. Ayrıca yapılan Granger nedensellik analizi sonucunda, enflasyondan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Subjects: 
Inflation
Growth
Granger Causality Analysis
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
366.52 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.