Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/81654
Authors: 
Kasımoğlu, Murat
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
Discussion Paper, Turkish Economic Association 2012/7
Abstract: 
Bu çalışmada, yerel ekonomilerin rekabet gücünün bileşenleri ele alınarak, bunların global sistemdeki yeri ve konumunu değerlendirmek üzere Porter’ca (1990) geliştirilen bir çerçeve sunulmaktadır. Ekonominin rekabet gücünü belirleyen farklı boyutlardaki faktörleri gözönüne alan bu yaklaşım, daha sonra Çanakkale ekonomisinin rekabet gücünün ölçülmesinde kullanılmakta ve bu gücün sürdürülebilir olup olmadığı irdelenmektedir. Çalışmadan elde edilen ve yerel politika belirleyicileri açısından aydınlatıcı olması beklenen sonuçlara göre, Çanakkale sürdürülebilir bir nitelik arz etmeyen, sadece kısa vadeli bir rekabet edebilirlik gücüne sahiptir ki bu da her türlü gelişmeden çok çabuk etkilenebilecek bir ekonomik yapıyı ifade etmektedir.
Abstract (Translated): 
This study attempts to measure the strength of Çanakkale economy against local/national and global competition, by using the dynamic diamond approach developed by Porter (1990). Under this approach which takes different dimensions of the competitiveness into account, Çanakkale's economy is found to be competitive at the local/national level only to a modest degree, and not competitive on a global scale. Furthermore, the current degree of competitiveness turns out to be vulnerable to exogenous changes and is not likely to be maintained in the long-run, unless local policy makers take the necessary steps to increase the competitive power.
Subjects: 
Yerel ekonomiler
Porter’ın modeli
Yerel ve küresel rekabet
Competitiveness of local economies
Porter's model
Competition at local and global scales
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
291.01 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.