Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/81594
Authors: 
Özatay, Fatih
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
Discussion Paper, Turkish Economic Association 2012/110
Abstract: 
2001 krizinden sonra 2007’ye kadar Türkiye ekonomisi uzun dönem ortalamasının çok üzerinde büyüdü. Üstelik bu büyüme hızı benzer ülkelerin büyüme hızlarının da üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye mali disipline dayanan bir ekonomik programı uygulamaya koydu. Bu program sonucunda 2000 yılının başında milli gelire oranla neredeyse yüzde 20’ye ulaşan bütçe açığı 2006 yılının sonunda kapanma noktasına geldi. Yine aynı dönemde kamu borcunun milli gelire oranı 41 puan azaldı. Çarpıcı denilebilecek bu mali konsolidasyon sırasında nasıl oldu da Türkiye ekonomisinin büyüme hızı yüzde 7’leri aştı? Bu çalışma, yazarın daha geniş bir çalışmasının sonuçlarına dayanarak bu soruyu yanıtlamayı amaçlamaktadır.
JEL: 
E21
E22
E51
E62
H31
H32
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
327.33 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.