Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/219595
Authors: 
Kukurba, Maria
Year of Publication: 
2014
Series/Report no.: 
Institute of Economic Research Working Papers No. 35/2014
Abstract: 
Celem artykulu jest zweryfikowanie zwiazkow zarzadzania zaopatrzeniem ze strategia przedsiebiorstwa oraz wartoscia przedsiebiorstwa. Punktem wyjscia do prowadzonych analiz sa badania przeprowadzone wsrod polskich menedzerow, dotyczace roli zakupow w przedsiebiorstwie, w 2008 i 2010 roku. Zastosowano podejscie dedukcyjne w ktorym odwolano sie do aktualnie istniejacej wiedzy na temat zarzadzania strategicznego i pomiaru wartosci przedsiebiorstwa. Wykorzystano modele mapy strategii Nortona i Kaplana, model czynnikow wartosci Waltersa oraz EVA. Najwazniejsze wnioski wynikajace z przeprowadzonych analiz sa nastepujace: zarzadzanie zaopatrzeniem jest scisle powiazane z lancuchem wartosci calego przedsiebiorstwa oraz wszystkimi perspektywami strategicznymi, nosniki wartosci istotne dla zarzadzania zaopatrzeniem wplywaja na wartosc przedsiebiorstwa w wymiarze operacyjnym i strategicznym. Przeprowadzone analizy potwierdzaja, ze przywiazywanie najmniejszej wagi do strategicznego zarzadzania zakupami i zaopatrzeniem przez polskich menedzerow jest nieuzasadnione i ma negatywny wplyw na budowanie wartosci przedsiebiorstw w perspektywie dlugoterminowej
Subjects: 
zarzadzanie zaopatrzeniem
zakupy
zarzadzanie wartoscia
EVA
lancuch wartosci
perspektywa finansowa
JEL: 
G32
M10
Creative Commons License: 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.