Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/108152
Autoren: 
Darvas, Zsolt
Szapáry, György
Datum: 
2009
Reihe/Nr.: 
IEHAS Discussion Papers MT-DP - 2009/6
Zusammenfassung: 
Az új EU tagállamok gazdasági folyamatainak szembeötlõ jellegzetessége az egy fõre jutó GDP-ben mutatkozó felzárkózásuk, illetve az ezzel kapcsolatos árszínvonalbeli konvergencia. Amennyiben ez a jövõben is folytatódni fog, akkor az inflációra és árfolyamra vonatkozó Maastricht-i kritériumok együttes teljesítése nehézséget okozhat ezen országoknak, illetve az euróövezetbe való belépésük után várhatóan magasabb inflációval kell majd szembenézniük. Tanulmányunkban ezen hatást számszerûsítjük egy panelmodell segítségével. A becslések alapján megvizsgálunk különbözõ forgatókönyveket a lehetséges jövõbeli árszínvonalkonvergenciáravonatkozóan.
Schlagwörter: 
reál-konvergencia
árszínvonal-konvergencia
panel modellek
JEL: 
C16
E31
E60
ISBN: 
978-963-9796-54-6
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
1.48 MB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.