Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/102578
Authors: 
Hrubý, Zdenĕk
Krška, Štĕpán
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
IES Working Paper 31/2012
Abstract: 
Práce se zaměřuje na podporu energie z fotovoltaických článků v České republice a výpočet nákladů plynoucích z podpory obnovitelných zdrojů energie. Česká republika se zavázala do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě mezi lety 2010 a 2020 na 13 %. Tento nárůst nebude možný bez zvýšení nákladů, které budou především obsaženy v regulovaných složkách cen elektrické energie. Hlavním cílem autorů je tyto náklady odhadnout. Největší podíl příspěvku na obnovitelné zdroje bude spadat na podporu fotovoltaiky. Kumulované náklady obsažené v příspěvku na OZE, KVET a DZ přesáhnou 330 miliard korun v cenách roku 2010. Mimo samotného odhadu se práce zaměřuje na stručný popis fotovoltaického trhu v České republice a nástin jeho historického kontextu, potenciálu a budoucího vývoje. Práce shrnuje nejdůležitější prvky legislativy České republiky a Evropské unie. Samostatná analytická část je věnována analýze a výpočtu nákladů na podporu jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky, kogenerace a druhotných zdrojů.
Subjects: 
fotovoltaika
FVE
obnovitelné zdroje energie
OZE
energetická politika
výkupní ceny
JEL: 
Q28
Q42
Q47
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
461.99 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.