Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/94895
Authors: 
Henriksson, Rolf
Year of Publication: 
1990
Series/Report no.: 
IUI Working Paper 269
Abstract: 
Norrlandsutredningen intar en särställning i lUIs historia. Redan dess omfattning och varaktighet ger den en förstarangsplats bland institutets tidigaste utredningar. Tidvis svarade den för mer än hälften av dettas utredningsbudget och den pågick under nästan ett decennium. Initiativet till utredningen togs redan några veckor efter institutets start våren 1939 och dess sista publikationer kom av trycket så sent som 1948. Vad som föranlett den följande mera ingående belysningen av Norrlandsutredningen är dock främst dess forskningsorganisatoriska särdrag. Den kom länge att bedrivas närmast som en fristående underavdelning inom IUI och helt integrerad i lUIs övriga utredningsverksamhet kom den egentligen aldrig att bli. Men även om dess historia ligger något vid sidan av lUIs, kan lUIs tidigare år inte anses ha blivit fullt tecknade om inte Norrlandsutredningens plats i bilden närmare fixerats.
JEL: 
A00
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
5.71 MB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.