Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/90780
Authors: 
Bjerkholt, Olav
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
Memorandum, Department of Economics, University of Oslo 12/2012
Abstract: 
Artikkelen behandler begivenheter som utspilte seg i 1876-77. I Stortinget ble det fremmet forslag om opprettelse av et professorat i statsøkonomi og statistikk. Forslaget fikk tilslutning av et stort flertall og etter Kongens godkjenning ble det umiddelbart satt ut i livet. Dette var det første rene professorat i økonomi ved Det kongelige Frederiks Universitet. Stortingsdebatten om forslaget og det etterfølgende tilsettingsprosess er behandlet utførlig. Artikkelen kan betraktes som en litt lang randmerknad til annet bind av UiOs historie 1811-2011, utgitt i ni bind i 2011.
Subjects: 
Universitetshistorie
Torkel H. Aschehoug
Anders N. Kiær
JEL: 
A11
A19
Z00
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
479.07 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.