Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/90761
Authors: 
Bjerkholt, Olav
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
Memorandum, Department of Economics, University of Oslo 18/2012
Abstract: 
Artikkelen redegjør innledningsvis for opprettelsen av statsøkonomisk eksamen i 1905 – den viktigste begivenhet i økonomifagets utvikling ved universitetet i de første 100 år av dets historie – og behandler deretter begivenheter som utspilte seg i 1910-20. I 1910 ble det for annen gang i universitetets historie utlyst konkurranse om et professorat i økonomi. Knut Wicksell, som var med i bedømmelseskomiteen, fant ingen av de tre søkerne kvalifisert, spesielt ikke den av flertallet i komiteen foretrukne kandidat, Nicolai Rygg. Misnøye ved universitetet omkring tilstanden i økonomifaget var trolig medvirkende til at Halvdan Koht noen år senere ledet et framstøt for å få Thorstein Veblen som professor til universitetet. Hendelsesforløpet er dokumentert gjennom brev og andre arkivkilder, herunder brev av Thorstein Veblen som hittil ikke har vært kjent. Framstøtet førte ikke fram, hovedsakelig på grunn av usikre økonomiske utsikter. Artikkelen kan betrakte som en litt lang randmerknad til andre og tredje bind av UiOs historie 1811-2011, utgitt i ni bind i 2011.
Subjects: 
Universitetshistorie
Knut Wicksell
Thorstein Veblen
JEL: 
A11
A19
Z00
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
684.28 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.