Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/84631
Authors: 
Dalgaard-Nielsen, Anja
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
DIIS Working Paper 2006:2
Abstract: 
The Danish engagement in Iraq and Afghanistan has brought the country to the attention of sympathizers of the international salafi-jihadist network inspired by Al-Qaida. Thus, arguably an activist foreign policy must go hand in hand with a robust, flexible, and coordinated homeland security system. This working paper looks at ongoing Danish efforts to enhance civil-military cooperation in homeland security. Drawing on organizational theory and organizational change theory, the paper argues that civil-military cooperation depends on forging the right structures but also on the promotion of a culture of cross-governmental cooperation to reduce friction between civilian and military organizational cultures as well as battles of turf. It suggests that a targeted effort to promote a culture of cross-governmental cooperation through joint strategic level education and common exercising should be an imminent concern in order to make civilian and military agencies comfortable with new structures and requirements for cooperation.
Abstract (Translated): 
Danmarks engagement i blandt andet Irak betyder, at Danmark i stigende grad er kommet i søgelyset af tilhængere af den internationale Al-Qaida inspirerede salafi-jihadisme. En aktivistisk udenrigspolitik må derfor følges op af fleksibelt og velkoordineret hjemligt beredskab mod terrorisme. Dette DIIS Working Paper ser nærmere på den danske indsats for at fremme civil/militært samarbejde indenfor terrorberedskabet. Baseret på organisations teori og teori om forandringer i organisationer argumenteres der for, at effektivt civil/militært samarbejde er afhængigt af skabelsen af de rette strukturer, men også af styrkelsen af en organisations kultur hos såvel civile som militære aktører, der lægger vægt på samarbejde på tværs af sektorgrænser. Indlejringen af tvær-institutionel forståelse og koordinering i de respektive organisationskulturer kan søges fremmet via fælles træning og uddannelse på et strategisk niveau og kan medvirke til at gøre såvel civile som militære aktører mere trygge ved nye krav og strukturer rettet mod at sikre tættere samarbejde.
ISBN: 
8776051188
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.