Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/84621
Authors: 
Dalgaard-Nielsen, Anja
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
DIIS Working Paper 2005:13
Abstract: 
Der er blevet lukket og slukket i Al-Qaidas træningslejre i Afghanistan og en del af organisationens ledere er sat ud af spillet. Men Al-Qaidas styrke hvilede ikke blot på de centrale strukturer og nu anholdte ledere, men også på et slagkraftigt budskab om voldelig jihad mod Vesten samt et vidtforgrenet netværk af støtter og sympatisører opbygget over 1990erne. Budskabet og det decentrale netværk eksisterer fortsat i bedste velgående. Krigen i Irak og den efterfølgende opstand gav ikke blot netværkets potentielle og eksisterende støtter endnu en sag at samles om, den forsynede dem også med en træningslejr på størrelse med Frankrig. Dette working paper fortæller historien om Al-Qaidas opkomst, styrke og fald, den arv organisationen har efterladt og den konkrete trussel, vi står overfor i dag. Formålet er at tegne et portræt af den nye transnationale Al-Qaida inspirerede terrorisme, dens selvforståelse, operationsform og slagkraft.
Abstract (Translated): 
l Since the U.S. initiated its “war on terrorism” Al-Qaida has lost its headquarters and camps in Afghanistan as well as several top leaders. Yet, the strength of the organization rested on more than these central structures. Al-Qaida’s unprecedented reach and broad appeal were also due to a compelling political message about violent jihad against the Western World as well as a farflung network of members and sympathizers build over the 1990’s. The appeal of Al-Qaida’s message and the decentralized network have not been dismantled by Western efforts. On the contrary, the war in Iraq has turned into a new cause for the network while granting existing and aspiring members an arena for practicing jihad and building new ties. This working paper tells the story about Al-Qaida’s genesis, strengths, and partial demise in Afghanistan. It portrays the new decentralized Al-Qaida network, its ideology, modus operandi, and strength in order to gauge the current threat to Europe.
ISBN: 
8776050890
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.