Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/84616
Authors: 
Kragelund, Peter
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
DIIS Working Paper 2007:5
Abstract: 
Fra flere sider bliver udenlandske investeringer trukket frem som en væsentlig bidragyder til udviklingsprocessen i udviklingslande. Argumentet er, at visse udviklingslande, især i Afrika, har brug for langt større og mere stabile kapitalstrømme for at finansiere udviklingen. Udenlandske investeringer kan ifølge fortalere levere begge dele. Sideløbende hermed er der kommet stadigt større fokus på Syd-Syd investeringer i Afrika. Dette papir søger at sammenholde argumenterne for og imod udenlandske inverteringers potentiale for at bidrage positivt til Afrikas udviklingsproces. Papiret påpeger, at ikke alle typer investeringer er lige gavnlige, at bistand stadig spiller en meget vigtig rolle, og at virkningerne af Syd-Syd investeringer ikke er væsensforskellige fra virkningerne af andre investeringer. Investeringer kan altså katalysere en udviklingsproces. Det kræver dog visse forudsætninger, såsom tilpasset teknologi, lokale underleverandører, positiv påvirkning af betalingsbalancen. Som situationen er i dag, fremstår Afrika dog stadig som en region, hvor udenlandske investeringer søger at udnytte lokale ressourcer snarere end at opgradere lokal kapacitet.
ISBN: 
978-87-7605-194-5
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.