Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/84607
Authors: 
Rye Olsen, Gorm
Pilegaard, Jess
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
DIIS Working Paper 2005:9
Abstract: 
Det klassiske småstatsdilemma – valget mellem autonomi og indflydelse – danner udgangspunkt for artiklens forsøg på at forstå Danmarks ambivalente forhold til EU’s sikkerhedspolitik. Siden 1989 har Danmark ført en særdeles aktivistisk udenrigspolitik, også på det militære område, for at styrke landets internationale indflydelse. Det er sket indenfor rammerne af EU, NATO og FN. Danmark synes at have valgt indflydelse over autonomi. På et område står Danmark imidlertid udenfor: Siden 1993 har Danmark været undtaget fra EU’s Fælles Sikkerheds- og Forsvarspolitik. Forbeholdet var oprindeligt symbolsk, men pga. EU’s rivende udvikling på netop dette område, står Danmark i et stadig tydeligere dilemma: På netop det område hvor Danmarks muligheder for at udøve international indflydelse er størst, har skiftende regeringer af indenrigspolitiske hensyn vægten autonomien over indflydelsen. Dilemmaet og Danmarks ’besynderlige’ håndtering af samme er til skade for Danmarks internationale indflydelse, ikke blot i EU, men også i andre multilaterale organisationer.
ISBN: 
8776050750
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.