Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/84585
Authors: 
Duffield, Mark
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
DIIS Working Paper 2004:23
Abstract: 
In this working paper, Mark Duffield analyses the new security-development terrain in terms of theoretical and historical relations between sovereignty and governance, between hard and soft forms of power. His focus is on the structure and functions of global governance and the current crisis of the non-governmental humanitarian organizations whose relations to sovereignty have become evermore exposed as humanitarian interventions have been substituted by operations for regime change in the global “borderlands”.
Abstract (Translated): 
I dette arbejdspapir analyserer Mark Duffield feltet mellem sikkerhed og udvikling, som det har udviklet sig siden den kolde krigs afslutning. Duffield analyserer feltet i forhold til de teoretiske og historiske relationer mellem suverænitet og regeringsførelse, mellem såkaldt hårde og bløde former for magt, der i den aktuelle kontekst af ’global governance’ er tæt sammenvævet. Han fokuserer på den globale regeringsførelses struktur og funktioner og især på de ikke-statslige humanitære organisationers aktuelle krise, hvor deres forhold til suverænitet er blevet stadig mere åbenlyst efterhånden som de humanitære interventioner er blevet afløst af militære interventioner, der har til formål at udskifte politiske regimer.
ISBN: 
8776050440
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.