Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/84563
Authors: 
Dalgaard-Nielsen, Anja
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
DIIS Working Paper 2005:18
Abstract: 
Bekæmpelse af den transnationale Al-Qaida inspirerede terrorisme har stået højt på den Europæiske Unions dagsorden siden angrebene på USA i 2001. EU-samarbejde er påkrævet, ikke blot fordi Al-Qaida bevægelsen opererer på tværs af grænser og derfor kræver et svar, der er afstemt internationalt, men også fordi den europæiske integrationsproces i sig selv har skabt en række nye sårbarheder. Fri bevægelighed og fri konkurrence indenfor det fri marked modsvares nemlig ikke af et fælles retshåndhævelsessystem eller fælles standarder for infrastruktur- og civilbeskyttelse. Til trods for den megen politiske opmærksomhed og en lang række initiativer, der på papiret ser imponerende ud, spiller EU dog i realiteten fortsat en begrænset rolle. Dette working paper giver et overblik over EU indsats mod den nye terrorisme, diskuterer, hvad det er for nogle faktorer, der lægger begrænsninger på EU’s indsats – politisk uenighed mellem medlemsstaterne om EU’s rolle, at medlemsstaterne sidder tungt på de fleste af terrorbekæmpelsens kernekompetencer, begrænset tillid mellem nationale politi- og efterretningsmyndigheder, komplicerede EU-strukturer og svag koordination af de forskellige tiltag – og diskuterer, hvorledes samarbejdet kunne gøres mere effektivt ved at klargøre og styrke den europæiske anti-terrorkoordinators rolle.
Abstract (Translated): 
Since the terrorist attacks on the US in 2001 counterterrorism has been high on the European Union’s political agenda. Rightly so. An effective response to a transnational problem like the Al-Qaida movement requires cross-national cooperation. Moreover, the European integration process has created new vulnerabilities by establishing an area of free movement for goods, services and people without having in place a common law-enforcement system or common standards for infrastructure protection and civil protection. Despite a high level of political attention and numerous different EU initiatives to combat terrorism, however, the Union still plays a limited role. This working paper first provides an overview over EU efforts against terrorism, then discusses the factors hampering those efforts – political disagreement about the role of the Union among the member states, resistance against giving the Union a role in key areas of counterterrorism like law enforcement and intelligence collection, lack of trust between national agencies, a complicated organizational EU structure, and weak coordination of the various EU initiatives – and, finally suggests ways of improving the effectiveness of the Union’s efforts by strengthening the mandate and powers of the EU’s anti-terrorism coordinator.
ISBN: 
8776051005
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.