Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/84559
Authors: 
Kragelund, Peter
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
DIIS Working Paper 2007:27
Abstract: 
Der dukker til stadighed nye forslag til finansiering af udvikling op. Forslagene er ikke blevet færre - eller mindre opfindsomme - i takt med at det er blevet åbenlyst, at opfyldelsen af 2015-målene kræver øget finansiering. Dette arbejdspapir skitserer baggrunden for disse forslags oprindelse og deres konkrete design. Forslagene systematiseres, diskuteres og vurderes. Papiret peger på, at innovativ finansiering handler om andet og mere end f.eks. lokal absorptionskapacitet og appreciering af lokal valuta. Det handler om politisk vilje, om transaktionsomkostninger, om forudsigelighed, om incitamentsstrukturer, om modsatrettede interesser, og om etiske problemer. Om et forslag er godt eller skidt, afhænger derfor i høj grad af, hvad formålet er, og om hvordan det relaterer sig til allerede eksisterende finansieringsformer.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.