Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/84551
Authors: 
Andersen, Louise
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
DIIS Working Paper 2006:15
Abstract: 
Questions of state weakness, fragility and failure have made it to the top of the international agenda in recent years. The absence of state control over the territory and the means of vio-lence is increasingly seen to present a major threat to both human and international security. As part of this new agenda, donor agencies have recently begun focusing on how to rebuild or reform the security structures in fragile states. The paper explores two key policy concepts which are currently being developed within the OECD donor community on how to deal with security challenges in states with very weak governments. The paper argues that these policies may fail to produce the desired improvements in security because the approach remains too state-centric. The paper suggests looking beyond the formal state institutions and applying a more pragmatic, contextual approach that allows for building on informal and non-state security structures.
Abstract (Translated): 
Spørgsmål om svage, skrøbelige og fejlslagne stater er i de seneste år rykket højt op på den internationale dagsorden. Fraværet af statskontrol over både landområder og voldsmidler op-fattes i stigende grad som en alvorlig trussel for de mennesker, der bor i området, og for den bredere internationale sikkerhed. Som led i denne nye dagsorden, er vestlige donorer begyndt at interessere sig for, hvorledes stabile og demokratiske sikkerhedsstrukturer kan opbygges i svage stater. Dette papir belyser to af de centrale policy-begreber, som kredsen af OECD-donorer er i færd med at formulere for at afklare, hvordan de kan/skal forholde sig til denne udfordring i lande med meget svage regeringsapparater. Papiret hævder, at disse politikker er for stats-centrede og derfor ikke nødvendigvis vil føre til de ønskede forbedringer i sikker-heden. Papiret foreslår, at donorerne ser ud over de formelle statsinstitutioner og anvender en mere pragmatisk og kontekstuel tilgang, der i højere grad gør det muligt at inddrageuformelle og ikke-statslige sikkerhedsstrukturer.
ISBN: 
8776051498
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.