Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/84529
Authors: 
Rask Thygesen, Trine
Hansen, Peter
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
DIIS Working Paper 2007:6
Abstract: 
Migranters og flygtninges pengeoverførelser til deres hjemlande, også kaldet remitter, er en vigtig pengemæssig indsprøjtning til trængte afrikanske økonomier og får derfor stigende opmærksomhed i disse år. Hovedparten af remitter går til forbrug og ikke til direkte produktive investeringer. Makroøkonomiske analyser af remitters betydning for vækst og fattigdomsbekæmpelse er mangelfulde, hvilket ikke mindst skyldes dårligt datamateriale. Alligevel er der klare tendenser, der peger mod remitters positive udviklingseffekter, og at disse bidrager til opfyldelse af 2015-målene. Der er imidlertid tale om private midler, der kan betragtes som komplementære til, og ikke som en substitut for, udviklingsbistand. I en afrikansk kontekst er der tale om store beløb. Officielle opgørelser over remitter anslår, at bistand og udenlandske investeringer er af relativt større betydning i Afrika. Medregnes uformelle remitter kan der dog måske lægges helt op til 70% til de officielle opgørelser, hvilket i givet fald betyder, at omfanget af remitter overstiger udenlandske investeringer i Afrika syd for Sahara.1 Remitter har nogle helt særlige karakteristika: De er baseret på personlige relationer og afsendt ud fra forskellige motiver, og de er meget stabile og ikke afhængige af den øvrige økonomiske eller politiske udvikling i udviklingslandet – erfaringer fra konflikt- og postkonfliktlande indikerer tværtimod, at de er modcykliske. Udviklingsbistand vil, med fokus på at forbedre rammebetingelser, kunne bidrage til at øge udviklingseffekten af remitter – gøre dem mere tilgængelige, billigere at overføre og give incitament til at øge andelen af remitter, der går til produktive investeringer.
ISBN: 
978-87-7605-195-2
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.