Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83387
Authors: 
Hausenblas, Václav
Švarc, Petr
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
IES Working Paper 30/2008
Abstract: 
Kooperativní chování je nezbytnou podmínkou pro existenci moderních komplexních společenství a ekonomik, jak je známe dnes. Z pohledu společenských věd je proto zajímavé porozumnět, jak takové chování může převažovat i v situacích, kdy jednoduchá úvaha vede k opačnému očekávání, tedy že chování jedinců bude spíše charakterizované tendencí sledovat vlastní, raději než společenský zájem. Model vývoje kooperativního chování, který je prezentován v této práci, navazuje na studie, kde struktura interakcí má podobu sítě ([31], [23], [22]) a vznikl rozšířením jednoduchého modelu popsaného v [31]. Na rozdíl od původního modelu je v naší práci kladen důraz na prvek imitace a jeho vliv na rozvoj kooperativního (resp. nekooperativního) chování v simulované populaci agentů. Hlavní motivací pro nás bylo otestovat, zda evoluční dynamika vězňova dilematu hraného na komplexních sítí je skutečně ovlivňována především samotnou topologií sítě nebo je spíše souběžně determinovaná jak topologií tak dalšími evolučními mechanismy, v našem případě konkrétní podobou imitace.
Subjects: 
kooperativní chování
vězňovo dilema
sítě
simulace
JEL: 
C15
C73
D85
C15
C73
D85
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
684.39 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.