Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83274
Authors: 
Karaca, Orhan
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
Discussion Paper, Turkish Economic Association 2006/12
Abstract: 
Enflasyon hedeflemesi popülaritesi giderek artan bir para politikası rejimidir. Enflasyon hedeflemesinin popülaritesinin giderek artmasının nedeni, makroekonomik performansı olumlu etkilediğine inanılmasıdır. Bu çalışmada bu görüşün geçerliliği gelişmekte olan ülkeler bağlamında araştırılmıştır. Ulaşılan sonuçlar şöyle özetlenebilir: i) Enflasyon hedeflemesinin enflasyon performansı üzerinde olumlu fakat zayıf bir etkisi vardır. ii)Enflasyon hedeflemesinin enflasyonun değişkenliğini azaltma konusunda bir etkisi yoktur. iii) Enflasyon hedeflemesinin büyüme performansı üzerinde bir etkisi görülmemektedir. iv) Enflasyon hedeflemesinin büyüme oranının değişkenliğini azaltma konusunda olumlu fakat zayıf bir etkisi bulunmaktadır. Bu bulgulara göre enflasyon hedeflemesinin gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performansa bir ölçüde olumlu etkisi bulunmakla birlikte bu etki oldukça zayıf düzeydedir.
Subjects: 
Enflasyon hedeflemesi
makroekonomik performans
ekonomik büyüme
büyümenin değişkenliği
enflasyon
enflasyonun değişkenliği
gelişmekte olan ülkeler.
JEL: 
E31
E42
E52
E58
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
463.29 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.