Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83269
Authors: 
Karaca, Orhan
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
Discussion Paper, Turkish Economic Association 2004/7
Abstract: 
Türkiye’nin doğu ve batı bölgeleri arasında kişi başına gelir düzeyi açısından doğu aleyhine önemli bir farklılık vardır. Bu durum doğudan batıya doğru göçe yol açmakta ve gelişmiş yörelerde başta çarpık kentleşme ve asayiş olmak üzere önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunların önüne geçmek için 1960’lı yılların sonundan bu yana bölgeler arası gelir farklılıklarını azaltma amacını güden politikalar uygulanmaktadır. Bu çalışmada bu politikaların gelir farklılıklarını azaltma yönünde etki gösterip göstermediği, il bazında 1975- 2000 dönemi verileriyle incelenmiştir. Yakınsama hipotezinden ve bu hipotezin test edilmesi için geliştirilen ß-yakınsama ve ?-yakınsama ölçütlerinden yararlanılarak yapılan araştırmanın sonucunda, ele alınan dönemde iller arasındaki gelir farklılıklarında azalma değil artış olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç bölgeler arasındaki gelir farklılıklarını azaltmak amacıyla uygulanan politikaların sorgulanması gerektiğini göstermektedir.
Subjects: 
Yakınsama
ekonomik büyüme
bölgesel politikalar
JEL: 
O18
R11
R58
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
810.85 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.