Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83232
Authors: 
Karaca, Orhan
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
Discussion Paper, Turkish Economic Association 2005/14
Abstract: 
Türkiye'de son birkaç yıldır en çok tartışılan konulardan biri faiz oranı ile döviz kuru arasındaki ilişkidir. Bazı iktisatçılar döviz kurlarının uzun süredir yerinde saymasının nedenini faiz oranlarının yüksekliğine bağlamakta ve Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz oranlarını daha fazla ve daha hızlı indirmesi gerektiğini savunmaktadır. Buna karşılık Merkez Bankası ise kısa vadeli faiz oranları ile döviz kuru arasındaki ilişkinin çok boyutlu ve karmaşık bir niteliğe sahip olduğunu ileri sürmekte ve faiz oranlarının daha hızlı düşürülmesi halinde kurların yükselmesi yerine düşmesinin de söz konusu olabileceğini belirtmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişki araştırılmış ve Merkez Bankası'nın görüşünü destekleyen bulgulara ulaşılmıştır. Ocak 1990-Temmuz 2005 dönemine ait verilerle yapılan analizde döviz kuru ile faiz oranı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Araştırma sadece dalgalı kur dönemi için yapıldığında ise iki değişken arasında pozitif yönlü fakat zayıf bir ilişki bulunmuştur.
Subjects: 
Döviz kuru
faiz oranı
eşbütünleşme
sınır testi
ARDL modeli
JEL: 
E40
F31
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
314.11 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.