Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83115
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark 69
Abstract: 
Med en påstået videnskabeliggørelse af økonomi i form af en stadig mere mar-kant tilslutning til det naturvidenskabelige forskningsideal som den alment ac-cepterede uniforme metodologi, er økonomi vel blevet objektiviseret. Eller er det? Kan samfundsvidenskab og dermed også økonomi gøres værdifri? Med udgangspunkt i et symposium til Hector Estrup skal der i nærværende papir gø-res nogle refleksioner over dette grundlæggende spørgsmål.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
132.6 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.