Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83113
Authors: 
Skriver, Hans Jørgen
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark 34
Abstract: 
Denne rapport er en afrapportering af et forskningssamarbejde mellem 15 dag-institutionsledere i Varde Kommune og undertegnede i perioden november 2001 – maj 2002. De 15 er lederne fra alle kommunens børnehaver. Emnet har været Organisationskulturens betydning for vidensdelingen mellem daginstitu-tionsledere i Varde Kommune. Samarbejdet har haft karakter af at være et pro-cessuelt forløb, da den gensidige forståelse forventes opbygget undervejs og ik-ke først, når konklusionen afsløres til sidst. Af denne grund er der slet ikke no-gen decideret normativ konklusion i nærværende artikel. Derimod er der en be-skrivelse af den forståelse, som jeg løbende har mødt, suppleret med min egen. Artiklen vil basere sig på et større antal kvalitative data i form af citater fra mi-ne dialogreferater. Alle disse er skrevet i kursiv.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
558.27 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.