Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83088
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2000
Series/Report no.: 
Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark 12
Abstract: 
Et standende diskussionsemne i økonomi er holdningen til anvendelse af formalisme i økonomisk teori. Bør det naturvidenskabelige forskningsideal også være et ideal for den økonomiske forskning? Nærværende papir har til hensigt at belyse denne problemstilling ud fra et postkeynesiansk inspireret udgangspunkt. I forlængelse heraf diskuteres ganske kort, hvori videnskabelig aktivitet består.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
61.1 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.