Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83062
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark 39
Abstract: 
I sin samtid blev Jens Warming anset som en tør, kedelig og måske også noget utilbens deskriptiv økonom. Men efterfølgende skulle han komme til at høste økonomisk teoretisk anerkendelse i et omfang, der bringer ham frem på en af de fremmeste pladser, som danske økonomer har indtaget på den internationale arena. På i hvert tilfælde tre områder var Jens Warming med på den internatio-nale forskningsfronts forkant: påpegning af identifikationsproblemet i økono-metrisk arbejder, formuleringen af grundlaget for den moderne fiskeri- og res-sourceøkonomi og væsentlige bidrag til forståelse af indkomstdannelsesproces-serne på makroplanet i en industriel økonomi. I nærværende bidrag er fokus især sat på Warmings makroøkonomiske bidrag fra 1924 og fremefter som en betydende keynesiansk forerunner. Endelig belyses også indholdet af en hidtil ubehandlet prisbesvarelse om løndannelse fra midten af 1920’erne for at af-dække, hvorvidt der allerede i denne tidlige (og større teoretiske) fremstilling fra Warmings hånd kan anes vægtige makroøkonomiske spor, som kan have dannet fundamentet for hans senere forfatterskab.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
539.14 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.