Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83061
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark 29
Abstract: 
Ofte fremhæves det, at økonomi som fagdisciplin har vundet videnskabelig sta-tus og progressivitet gennem specialisering (fra generalist til partiel ekspert) og anvendelse af en naturvidenskabelig inspireret metodologisk approach. Med en sådan udviklingstendens har økonomer da også i dag brug for en viden om de-res fags historiske udvikling? Eller bør man med rette betragte økonomisk teo-rihistorie som et degenererende forskningsprogram, som man ikke bør spilde sin knappe arbejdskraftressource på?
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
279.47 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.