Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/82813
Autoren: 
Olesen, Finn
Datum: 
2009
Reihe/Nr.: 
IME Working Paper 91
Zusammenfassung: 
På sin vis kan man betragte hele Keynes’ forfatterskab som en langstrakt kamp for at formulere et relevant alternativ til den herskende ortodoksi. Som bekendt kom dette gennembrud først i 1936 med udgivelsen af The General Theory. I nærværende papir skal der sættes fokus på et af bidragene i denne langstrakte frigørelsesproces. Det er således papirets hensigt at sætte fokus på A Treatise on Money i den hensigt at forsøge at belyse vigtigheden af dette værk i den ovennævnte intellektuelle frigørelsesproces. Konklusionen på gennemgangen er, at Keynes i Treatise ikke på en tilstrækkelig overbevisende måde fik besvaret de to helt centrale spørgsmål: 1) hvorfor kommer en makroøkonomi uden for den postulerede ligevægt? og 2) hvordan bevæger økonomien sig dynamisk i et uligevægtspræget forløb hen imod en ny ligevægt? Nogle mere til fredsstillende svar herpå måtte afvente fremkomsten af The General Theory.
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:
Nennungen in sozialen Medien:

Datei(en):
Datei
Größe
148.4 kB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.