Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/82793
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2010
Series/Report no.: 
Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark 103
Abstract: 
[Resumé] Længe har den post keynesianske tænkning angrebet den makroteoretiske mainstream for at have misforstået det fundamentale budskab – teoretisk som metodologisk – som Keynes gav i sin The General Theory. Ifølge post keynesianerne har mainstream en for harmonisk opfattelse af, hvorledes det makroøkonomiske systems tilpasningsprocesser forløber. Og dette er en kritik, som har fået en fornyet aktualitet de sidste års internationale finanskrise og økonomiske recession in mente. En af de mest markante røster i dette kor af mere eller mindre heterodoks tænkende økonomer er og har været Paul Davidson. I nærværende bidrag sættes der fokus på Davidsons bog om Keynes i serien Great Thinkers in Economis.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.