Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/81662
Authors: 
Uygur, Ercan
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
Discussion Paper 2012/108
Abstract: 
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'de özel ve kamu tasarruflarının zaman içinde seyrini ortaya koymak ve bunları etkileyen makro unsurları araştırmaktır. Bu amaç çerçevesinde önce bu değişkenlerin yıllık verilerinden üç-aylık değerleri hesaplanmış, sonra özel tasarrufları açıklamak üzere elde edilen bir denklem, uzun ve kısa dönemler için tahmin edilmiştir. Bu tahminler, reel kur ve kamu tasarruf dengesinin özel tasarrufları önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir.
Document Type: 
Working Paper
Social Media Mentions:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.