Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/81613
Authors: 
Özlale, Ümit
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
Discussion Paper, Turkish Economic Association 2012/112
Abstract: 
Bu çalışmada, eğitim ve sağlık politikalarının ve bu alanlarda yapılan harcamaların tasarruf eğilimleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Burada kaynak olarak gösterilen uygulamalı ve kuramsal çalışmalar, eğitim ve sağlık harcamalarının tasarrufları arttırdığını göstermektedir. Bu çalışmalarda ayrıca, bu alanlardaki harcamaların pozitif dışsallık özelliği göstermesinden dolayı bu sektörlerde etkin kamu politikalarına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın son bölümünde Türkiye ekonomisindeki sağlık ve eğitim harcamalarının sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırmalı bir incelemesi sunulmaktadır.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
244.17 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.