Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/81587
Authors: 
Aksoy, Tolga
Şahin, Işıl
Year of Publication: 
2009
Series/Report no.: 
Discussion Paper, Turkish Economic Association 2009/7
Abstract: 
Iktisat yazınında bireylerin belirsizlik altında karar alma davranışları çok uzun süredir incelenmektedir. Yazında standartlaşmış olan Beklenen Değer Teorisi gerçek yaşamı açıklayamadığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmış, insan davranışlarıyla daha tutarlı olan Beklenti Teorisi kendisine alternatif olarak ortaya atılmıştır. Günümüzde halen gelişmekte olan nöroiktisat da iktisadi davranışların nöroloji temelli olarak açıklama getirilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu makalede, belirsizlik altında karar alma literatürü ele alındıktan sonra, bireylerin karar alma davranışlarını açıklayan Beklenen Değer Teorisi, Beklenti Teorisi ve nöroiktisat geniş bir şekilde incelenmiştir. Beklenen Değer Teorisinin eksiklikleri vurgulandıktan sonra alternatif yaklaşım olan Beklenti Teorisinin temel özellikleri irdelenmiş ve ardından, nöroiktisadın beklenti teorisiyle olan ilişkisine değinilmiştir.
Subjects: 
Beklenen Değer Teorisi
Beklenti Teorisi
Nöroiktisat
JEL: 
D81
D87
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
338.59 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.