Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63998
Authors: 
Valkonen, Laura
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1046
Abstract: 
Kansainvälisen verokilpailun kiristyessä yhä useammat maat tukevat yritysten T&K-toimintaa verokannustimin. Suorien T&K-tukien merkitys on vuorostaan vähenemässä. Tämä raportti tarkastelee innovaatiotoiminnan verokannustinjärjestelmiä OECD-maissa. Lisäksi näiden maiden osalta raportoidaan empiirisiä tutkimustuloksia verokannustimien vaikutuksista. Tutkimustulosten osittaisesta ristiriitaisuudesta huolimatta tulosten perusteella näyttäisi siltä, että verokannustimilla on selvä innovaatiotoimintaa edistävä vaikutus. Verokannustimet eivät kuitenkaan ole mitenkään poikkeuksellisen tehokkaita T&K-toiminnan suoriin tukiin verrattuna. Verokannustimet ja suorat tuet näyttävät olevan toisiaan korvaavia järjestelmiä. Verrattaessa T&K-toiminnan tasoon ja lisäykseen perustuvia verokannustinjärjestelmiä näyttävät T&K:N lisäykseen perustuvat kannustimet olevan hieman T&K:n tasoon perustuvia kannustimia tehokkaampia.
Subjects: 
Tutkimus ja kehitys, T&K, verokannustimet
JEL: 
H25
K34
O38
O57
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.