Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63944
Authors: 
Ali-Yrkkö, Jyrki
Ylä-Anttila, Pekka
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 779
Abstract: 
Globalisaation seurauksena erityisesti pienten maiden yritysten omistajapolitiikka ja -rakenne sekä johtamis- ja valvontajärjestelmät (corporate governance) ovat muuttuneet. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa toimivien yritysten omistajien kansallisuuden vaikutusta yritysten tavoitteisiin ja kannattavuuteen. Tutkimuksen empiiristen tulosten mukaan omistaja-arvon maksimointi on noussut yritysten keskeiseksi tavoitteeksi 1990-luvulla. Samaan aikaan yritysten ulkomaalaisomistus on kasvanut merkittävästi. Tutkimustulosten mukaan ulkomaalaisomisteisten yritysten kannattavuus on selvästi ylittänyt suomalaisomisteisten yritysten kannattavuuden. Sama tulos pätee sekä suorien sijoitusten kautta lisääntyneeseen ulkomaalaisomistukseen että portfoliosijoitusten kautta lisääntyneeseen ulkomaalaisomistukseen,
Abstract (Translated): 
As a consequence of globalisation, ownership policies and structures and corporate governance systems have changed in small countries in particular. In this paper, we explicitly investigate the influence of ownership nationality on company goals and financial performance in Finland. Our empirical analysis shows that the maximisation of shareholder value has been adopted as a major goal during the 1990s. That change has coincided with increasing foreign ownership. Our results suggest that foreign companies have performed better than domestically-owned ones. This applies both to firms that are subsidiaries of foreign companies and to firms with a high share of foreign portfolio investment.
Subjects: 
Globalisaatio
corporate governance
johtamis- ja valvontajärjestelmät
EVA
omistusrakenne
ulkomainen omistus
suorat sijoitukset
kansainvälistyminen
kannattavuus
globalisation
corporate governance
EVA
nationality of ownership
foreign ownership
FDI
financial performance
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.