Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63823
Authors: 
Rantala, Olavi
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 764
Abstract: 
Tässä selvityksessä arvioidaan EU:n itälaajenemisen vaikutuksia Suomen tulevaan väestökehitykseen. Arviointia varten mallinnetaan ekonometrisesti Suomeen suuntautunutta nettosiirtolaisuutta Suomen ja läntisten teollisuusmaiden elintasoeron avulla. Ennustelaskelmissa tätä työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden kannalta potentiaalista maaryhmää laajennetaan EU-hakijamailla. EU-hakijamaiden elintaso on huomattavasti alempi kuin Suomen elintaso, joten EU:n itälaajeneminen muuttaa siirtolaisuuskehityksemme kannalta merkityksellistä Suomen ja ulkomaiden välistä elintasoeroa huomattavasti nykyisestä. Eri maiden ja alueiden elintasoerojen kehitystä selittävän konvergenssimallin mukaan Baltian ja Itä-Euroopan maiden elintaso kohoaa tulevaisuudessa Suomeen verrattuna. Kapenemisestaan huolimatta Suomen ja näiden maiden elintasoero on kuitenkin vielä vuosikymmeniä niin suuri, että EU:n itälaajenemisen aikaansaama muuttoliikepotentiaali voi johtaa merkittävään ja pitkäaikaiseen meille suuntautuvaan siirtolaisvirtaan, kun rajat tälle muuttoliikkeelle avautuvat. Selvityksessä tehtyjen laskelmien mukaan EU:n itälaajeneminen johtaa Suomeen muuttavien lisäykseen enimmillään lähes 15000 hengellä vuosittain. Tällöin kokonaisnettomuutto Suomeen on lähes 20000 henkeä vuodessa. – Siirtolaisuus ; elintasoerojen konvergenssi
Abstract (Translated): 
This study evaluates the impact of EU enlargement on population developments in Finland. The accession of Baltic and Eastern European countries to EU and free mobility of labour from these countries may lead to substantive migration to the present EU countries because of the large differences in standards of living. The evaluation is made by modelling econometrically the historical net immigration to Finland in relation to the difference in the standard of living between Finland and other OECD countries. This group of reference countries is enlarged by Baltic and Eastern European countries when forecasting future immigration to Finland. The convergence model of economic growth theory implies that the difference in the standard of living between Finland and the new EU countries will diminish gradually over time. However, the estimated convergence model implies that the difference will remain large for decades. This will lead to a long-lasting increase in net immigration to Finland. At its maximum immigration from the new EU countries will be about 15000 persons per year, which is about 0.3 percent of the Finnish population. Total net immigration to Finland will then be nearly 20000 persons per year. – Migration ; convergence in living standards
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
120.25 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.