Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63762
Authors: 
Rantala, Olavi
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1069
Abstract: 
Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin Suomen muita EU- ja OECD-maita korkeamman kuluttajahintatason syynä on palvelualojen kilpailun puute, kilpailukyvyn puute tai muut tekijät. Hintamarginaalimittarilla ja ns. Boonen mittarilla arvioiden Suomen useimpien palvelualojen kilpailun voimakkuus vastaa EU- ja OECD-maiden palvelualojen kilpailullisuutta. Ulkomaisen kilpailun merkitystä tar-kastellaan epätäydellisen kilpailun teoriasta johdetulla ekonometrisella mallilla, joka mittaa kotimaisen ja ulkomaisen kilpailun vaikutusta tuottajahintoihin. Ulkomaisen kilpailun vaikutus näkyy palvelusektorilla etenkin laiva- ja lentoliikenteessä, jotka ovat Suomessa varsin kilpailullisia kansainvälisesti vertailtuina, sillä kilpailijamaiden yksikkökustannukset vaikuttavat meillä keskimääräistä vahvemmin laiva- ja lentolii-kenteen tuottajahintoihin. Suomen kuluttajahintatason korkeutta suhteessa EU-alueen kuluttajahintatasoon ei selitä palvelualojen kilpailun puute. Hintaeroa selittää jossain määrin yksityisten palvelutoimialojen kilpailukyvyn puute. Merkittävimpiä Suomen kuluttajahintojen korkeutta selittäviä tekijöitä ovat kuitenkin korkeat asumiskustan-nukset sekä kulutuksen kireä arvonlisäverotus ja muu tuoteverotus muihin EU-maihin verrattuina.
Subjects: 
Kilpailu, kilpailukyky, tuotannon hinnanmuodostus
JEL: 
D43
F14
L11
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
753.07 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.