Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63690
Authors: 
Widgrén, Mika
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 941
Abstract: 
Tässä tutkimuksessa analysoidaan Suomen, Aasian ja uusien EU-maiden ulkomaankaupan suhteellista etua. Tarkastelu perustuu paljastetun suhteellisen edun käsitteeseen. Tulosten mukaan suomalaisten yritysten paljastettu suhteellinen etu poikkesi vielä 1990-luvun puolivälissä selvästi tarkastelun kohteena olevien Aasian ja EU:n uusien jäsenmaiden paljastetusta suhteellisesta edusta. Vuosikymmenen jälkipuolisko muutti kuitenkin tilannetta ja samankaltaisti tarkastelun kohteena olevien maiden suhteellista etua Suomeen verrattuna. Ero suhteessa Koreaan on jo käytännössä hävinnyt ja muutossuunta näyttää olevan uusissa EU-maissa ja Aasiassa sama kuin Suomessa. Tällä perusteella Aasian maat ja uudet EU-maat voidaan nähdä erittäin potentiaalisina kilpailijoina Suomen viennille. Tämä saattaa muovata myös Suomen viennin ja tuonnin rakennetta tarkasteltavien maiden kanssa käytävässä kaupassa.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
132.83 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.