Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63656
Authors: 
Hyytinen, Ari
Takalo, Tuomas
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 828
Abstract: 
Transparency regulation aims at reducing financial fragility by strengthening market discipline. There are however two elementary properties of banking that may render such regulation inefficient at best and detrimental at worst. First, an extensive financial safety net may eliminate the disciplinary effect of transparency regulation. Second, achieving transparency is costly for banks, as it dilutes their charter values, and hence also reduces their private costs of risk-taking. We consider both the direct costs of complying with disclosure requirements and the indirect transparency costs stemming from imperfect property rights governing information and particularly infer the conditions under which transparency regulation cannot reduce financial fragility. – banking ; disclosure ; deposit insurance ; market discipline ; transparency
Abstract (Translated): 
Pankkitoiminnan tiedonantovelvollisuussääntelyllä pyritään lisäämään markkinakuria ja siten vahvistamaan pankkijärjestelmän vakautta. Pankkijärjestelmällä on kuitenkin kaksi ominaisuutta, jotka saattavat heikentää tällaisen sääntelyn tehokkuutta. Ensinnäkin kattava pankkijärjestelmän turvaverkko saattaa vähentää tiedonantovelvollisuuden markkinakuria vahvistavaa vaikutusta. Toiseksi tiedonantovelvollisuuksien lisääminen aiheuttaa pankeille kustannuksia, mikä osaltaan vähentää pankkien kannattavuutta ja voi siten myös vähentää riskinottoon liittyviä yksityisiä kustannuksia. Tarkastelemme tässä selvityksessä sekä suoria tiedonantovelvollisuuden noudattamisesta syntyviä kustannuksia että epäsuoria kustannuksia, jotka syntyvät informaatioon liittyvien omistusoikeuksien määrittelemisen epätäydellisyydestä. Johdamme myös ehdot, joiden vallitessa tiedonantovelvollisuuden laajentaminen vahvistaa (ja ei vahvista) pankkijärjestelmän vakautta. – tiedonantovelvollisuus ; markkinakuri ; pankkitoiminnan avoimuus ; talletusvakuutus ; pankkijärjestelmän turvaverkko
JEL: 
G21
G28
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
126.84 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.