Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/259052
Title (translated): 
Budowa wspólnego rynku recyklingu w Unii Europejskiej - pozycja nowych krajów członkowskich
Authors: 
Wysokińska, Zofia
Year of Publication: 
2010
Citation: 
[Journal:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe [ISSN:] 2082-6737 [Volume:] 13 [Issue:] 4 [Publisher:] Łódź University Press [Place:] Łódź [Year:] 2010 [Pages:] 47-59
Publisher: 
Łódź University Press, Łódź
Abstract: 
In the paper will be presented the analysis of ecological competitiveness in the EU ("old" and "new" Member States) recycling market within the process of the establishment of common standards related to the Prevention and Recycling of Waste. The paper examined advantages of common standards for Europe from the point of view of the completion of the common internal market of recycling within the EU Strategy promoting the sustainable growth.
Abstract (Translated): 
Artykuł ma na celu zaprezentowanie wyników analizy konkurencyjności ekologicznej w UE ("starych" i "nowych" krajów członkowskich) na rynku recyclingu w procesie tworzenia wspólnych standardów, odnoszących się zarówno do zapobiegania powstawaniu odpadów jak i do rozwoju recyklingu, mającego na celu redukcję zanieczyszczeń. W artykule poddane zostały analizie korzyści wynikające ze wspólnych standardów w Europie dla utworzenia wspólnego rynku recyklingu w ramach strategicznego podejścia UE zorientowanego na zrównoważony rozwój.
Persistent Identifier of the first edition: 
Creative Commons License: 
cc-by-nc-nd Logo
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.