Search

Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14.
Year of PublicationTitleAuthor(s)
2019The Impact of Underground Economy on the Sustainability of Tax Policy in Turkey
In: volume: 48, 2019, issue: 1, p. 113-143
Kaban, İsmail; Gül, Mustafa
2019Türkiye Konut Piyasasında Etkinlik Analizi
In: volume: 48, 2019, issue: 1, p. 84-112
Alp, Esra; Seven, Ünal
2019Paranın Dolaşım Hızının ve Para Talebi Fonksiyonunun Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği
In: volume: 48, 2019, issue: 2, p. 218-247
Can, Ufuk; Can, Zeynep Gizem; Değİrmen, Süleyman
2019Çokuluslu Şirketlerin Doğrudan Yabancı Yatırım Yer Seçiminde Sektör Taşıma Kapasitesinin Gerekliliği
In: volume: 48, 2019, issue: 1, p. 144-159
Baskici, Çiğdem; Ercİl, Yavuz
2019Tüketicilerin Sosyal Ağlarda Markalarla Bağ Kurması Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimlerini Nasıl Etkiliyor?
In: volume: 48, 2019, issue: 2, p. 284-312
Köker, Nahit Erdem; Maden, Deniz; Köseoğlu, Özgür
2019Do We Know Organic Food Consumers? The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption
In: volume: 48, 2019, issue: 1, p. 1-35
Ünal, Sevtap; Devecİ, F. Görgün; Yildiz, Tuğba
2019The Effects of Macroeconomic Indicators on Leveraged Forex Volume: Evidence from Turkey
In: volume: 48, 2019, issue: 2, p. 160-175
Taraboğlu, Tuncay Turan; Topaloğlu, Tuğba Nur; Yaman, Serdar
2019Individualized HR Practices and Idiosyncratic Deals (I-Deals) and the Expected Positive Individual and Organizational Outcomes
In: volume: 48, 2019, issue: 1, p. 36-63
Çalişkan, Eda; Torun, Alev
2019Yöneticilerin Stratejik Liderlik Davranışlarının Kurumsal İtibar Algısı Üzerine Etkisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun (KSS) Rolü
In: volume: 48, 2019, issue: 1, p. 64-83
Kizil, Seda; Naktİyok, Atılhan
2019Hizmet Kalitesi ile Algılanan Değer Arasındaki İlişkide Kuşağın Moderatör Etkisi: Havayolu Endüstrisinde X ve Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
In: volume: 48, 2019, issue: 2, p. 335-365
Gürler, Hasan Emin; Erturgut, Ramazan