Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/250223 
Year of Publication: 
2019
Citation: 
[Journal:] Istanbul Business Research (IBR) [ISSN:] 2630-5488 [Volume:] 48 [Issue:] 1 [Publisher:] Istanbul University Press [Place:] Istanbul [Year:] 2019 [Pages:] 84-112
Publisher: 
Istanbul University Press, Istanbul
Abstract: 
Son yıllarda Türkiye ekonomisinde öne çıkan sektörlerin başında gelen konut sektöründeki fiyat oluşumları etkin bir piyasaya işaret ediyor mu? Bu soruya yanıt aradığımız çalışmamızda, Etkin Piyasa Hipotezi (EPH) Türkiye konut piyasası için geleneksel ve yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri kullanılarak test edilmektedir. Konut fiyat endeksi, hedonik konut fiyat endeksi, yeni konut fiyat endeksi ve yeni olmayan konut fiyat endeksi serilerinin 2010-2018 dönemini kapsayan aylık frekanstaki değerleri, öncelikle geleneksel birim kök testleri olan Genişletilmiş Dickey-Fuller (GDF) ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) testleri ile ardından ise, serilerde yapısal kırılma olması durumunda birim kökün varlığını test etmek amacıyla, iki yapısal kırılmalı Lee- Strazicich (LS) ve Clemente, Montañés ve Reyes (CMR) birim kök testleri ile analiz edilmiştir. Doğal logaritması alınan serilere uygulanan testler tüm serilerde birim kökün varlığını göstermektedir. Bu bulgu, Türkiye konut piyasasının zayıf formda etkin olduğunu göstermektedir.
Subjects: 
Etkin piyasa hipotezi
Konut piyasası
Zayıf formda etkinlik
JEL: 
G14
R21
R31
Persistent Identifier of the first edition: 
Creative Commons License: 
cc-by-nc Logo
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.