Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/211754 
Authors: 
Year of Publication: 
1996
Series/Report no.: 
Bank of Finland Discussion Papers No. 4/1996
Publisher: 
Bank of Finland, Helsinki
Abstract: 
Johdannaismarkkinat voidaan jakaa kansainvälisen käytännön mukaisesti johdannaispörsseihin järjestettyihin markkinoihin ja OTC-johdannaisten markkinoihin.Suomessa OTCjohdannaisten markkinat ovat kaupankäynnin arvon mukaan mitaten huomattavasti suuremmat kuin johdannaispörssien ylläpitämät markkinat. Laintasoinen erityissääntely kohdistuu kuitenkin pääasiassa optiopörssitoimintaan.Tästä syystä OTC-johdannaisia on tarkasteltava Suomen yleisen velvoiteoikeuden näkökulmasta. Markkinoiden perusjohdannaisia, kuten termiinejä, swapeja ja optioita voidaan käsitellä yleisen sopimusoikeuden avulla. Samalla on kuitenkin huomattava johdannaisten tarkoitukseen ja kaupankäyntitapaan liittyvät erityispiirteet. Yksittäistapauksissa räätälöitävät erikoisjohdannaiset eivät vielä näytä yleistyneen Suomen markkinoilla.Niiden käyttöön on kuitenkin varauduttava lainsäädännössä ja erityisesti rahoitusmarkkinoiden valvonnassa, kun pankit korvaavat peruspankkitoiminnan vähentyviä tulojaan erityispalveluilla. Eksoottisia johdannaisia saatetaan siksi tulevaisuudessa joutua tarkastelemaan myös oikeudellisesti ristiriitatilanteissa. Yleislainsäädäntö sisältää riittävän, joskin hajanaisen pohjan OTC-johdannaisten oikeudelliselle käsittelylle.Erityisen lainsäädännön puuttumisesta huolimatta toimintaa voidaan valvoa ja vahingollisesta käyttäytymisestä rangaista. Erityissäännöksillä voitaisiin kuitenkin helpottaa ja turvata markkinoiden toimintaa.Etenkin netotuksen sitovuus olisi ratkaistava lain tasolla.Menettelytapoja koskevilla normeilla voitaisiin puolestaan selventää osapuolten velvollisuuksia markkinoilla. Euroopan unionin lainsäädäntö aiheuttaa joitakin OTC- johdannaisia koskevia muutoksia Suomen oikeudessa.Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen lähestyessä tullaan todennäköisesti pohtimaan myös sopimusten jatkuvuutta
Subjects: 
rahoitusmarkkinat - johdannaiset - optiot - termiinit - swapit
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
951-686-495-3
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.