Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/171798
Authors: 
Kristoffersen, Mark Strøm
Year of Publication: 
2016
Series/Report no.: 
Danmarks Nationalbank Working Papers 104
Abstract: 
Flexibility in the labour market is important for macroeconomic stability. The Danish labour market has been highlighted as being flexible, which this study confirms using micro data from 1980 to the present. Unemployment insured workers are found to be less geographical job mobile than workers not insured against unemployment, especially for young workers. However, the substantial labour-market measures taken in the last 25 years seem to have improved geographical job mobility, especially among workers with unemployment insurance who experience unemployment during the year. Based on data since 1998, it is found that the incidence of downward wage rigidity is low in Denmark when compared to other countries. Wage flexibility is particularly high in export-oriented industries. Real wages are found to be downward rigid in the beginning of an economic downturn, but this rigidity declines during the downturn. The analyses employ matched employer-employee data from Denmark.
Abstract (Translated): 
Fleksibilitet på arbejdsmarkedet er afgørende for den makroøkonomiske stabilitet. I en international sammenhæng fremhæves det danske arbejdsmarked ofte for dets fleksibilitet, hvilket bekræftes i dette studie ved hjælp af mikrodata fra perioden siden 1980. Ledighedsforsikrede lønmodtagere er ifølge analysen mindre geografisk jobmobile end lønmodtagere, der ikke er forsikret imod ledighed. Forskellen er særligt udtalt for yngre lønmodtagere. Men de seneste 25 års arbejdsmarkedsreformer virker til at have forbedret den geografiske jobmobilitet, især blandt ledighedsforsikrede lønmodtagere, der rammes af ledighed. Vurderet på baggrund af data siden 1998 findes endvidere, at det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved relativt små nedadrettede lønstivheder sammenlignet med andre lande. Lønfleksibiliteten er især høj i eksportorienterede erhverv. Reallønninger udviser større nedadrettede stivheder i begyndelsen af konjunkturnedgange, men disse stivheder mindskes i løbet af konjunkturnedgangen. I analyserne benyttes danske registerdata, som gør det muligt at koble lønmodtagere med deres arbejdsgivere.
Subjects: 
Geographical job mobility
Wage flexibility
Unemployment insurance
JEL: 
J30
J61
J65
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.