Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83114
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark 60
Abstract: 
Fra den økonomiske teorihistorie er Thomas Malthus kendt, berømt og måske også berygtet for sin pessimistiske befolkningslære. Udover med dette teori-element at levere argumentationen hos de klassiske økonomer for, at arbejds-kraften i normale situationer nødvendigvis må blive aflønnet på et eksistensmi-nimum, indeholder hans forfatterskab dog også elementer, der med nutidige øj-ne ser helt moderne ud. I nærværende papir belyses det potentielle prækeyne-sianske element hos Malthus. Således synes det sandsynligt, at han ikke alene anerkendte, at økonomien kunne være i en generel uligevægtssituation, måske forudså han også opsparingsparadokset, ligesom han tilsyneladende gav argu-menter, der kunne støtte en konjunkturstimulerende offentlig investeringspolitik i hvert tilfælde i en helt ekstrem situation, som den, der indtraf i England efter Napoleonskrigenes afslutning.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
444.12 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.