Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83106
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark 27
Abstract: 
Med marginalismens gennembrud i 1870’erne (Jevons, Walras og Menger) sættes det klassisk økonomiske paradigme under pres. Også i Danmark rejser kritiske røster sig imod den klassiske ortodoksi. I Samfundsspørgsmaal fra 1885 giver således eksempelvis Ernst Brandes en kritisk belysning af Malthus’ befolkningslære og den ricardianske værditeori.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
42.32 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.