Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83105
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark 30
Abstract: 
Om end den generelle holdning blandt økonomer til, hvilken videnskabelig me-tode man bør anvende inden for vores fagdisciplin synes klar: ved at anvende matematisk formalisme sikres en videnskabelig progressivitet, stiller nogle dog fortsat et spørgsmålstegn ved det ubetinget hensigtsmæssige i en sådan ap-proach. Skal den økonomiske virkelighed beskrives som et åbent og et organisk system, hævdes det, bringer matematisk formalisme ikke nødvendigvis den teo-retiske og empiriske progressivitet, som alle efterstræber.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
267.86 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.