Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/83080
Autoren: 
Olesen, Finn
Datum: 
2001
Reihe/Nr.: 
IME Working Paper 26
Zusammenfassung: 
Som en god repræsentant for mainstream opfattelsen i den klassiske økonomi hævdede David Ricardo indtil sin tredje udgave af sin Principles fra 1821, at en øget maskinanvendelse var til gavn for alle klasser i samfundet. Men i 1821 skifter Ricardo opfattelse. I kapitlet On Machinery anerkendes det nu, at en øget maskinanvendelse kan skade arbejderne. I nærværende note belyses denne ændring i opfattelse hos Ricardo nærmere. Især fremhæves her Samuelson, som i modsætning til den generelle opfattelse, har argumenteret, at Ricardos argumentation i kapitel 31 holder.
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:
Nennungen in sozialen Medien:

Datei(en):
Datei
Größe
58.11 kB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.